<script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-40130070-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>

Общи условия

Екипът на Pen-bg.com се стреми изцяло да бъде в услуга на своите клиенти, като им осигурява висококачествени стоки и услуги в съответствие с най-високите възможни световни стандарти. При всякакви възможни възникнали спорове или недоразумения между Pen-bg.com и негови клиенти, Pen-bg.com поема ангажимента първо да потърси директно взаимноприемливо разрешение на тези спорове и недоразумения. При отказ на всяка една от страните за приемане на подобно взаимноприемливо решение ще влязат в сила следните права и задължения на страните.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Когато посещавате, разглеждате или използвате този сайт, Вие заявявате, че разбирате и приемате посочените в същия права и задължения като правен еквивалент на подписан между страните писмен договор и приемате и се съгласявате да изпълнявате условията по този договор. Екипът на Pen-bg.com си запазва правото да променя тези условия по всяко време и по всякакъв повод и ако Вие продължавате да използвате този сайт след подобна промяна, това ще се счита за съгласие и приемане на променените условия и съдържание на този договор.

ГАРАНЦИИ

Всички стоки в сайта на Pen-bg.com – www.pen-bg.com се продават с гаранция, сроковете и условията, на която са описани от производителя или официалния вносител на съответната стока. Тази гаранция се удостоверява с гаранционна карта, която задължително придружава закупената стока и влиза в сила от датата на изпращането на стоката, което се отбелязва и в гаранционната карта. Освен ако не е изрично упоменато, възможните дефекти покрити от гаранцията се отсраняват безплатно в оторизираните сервизи в България и в останалите държави по света, изрично описани в гаранционната карта на продукта Pen-bg.com не е страна, освен ако не е изрично упоменато по гаранционния договор между купувача и производителя на продукта, но не би отказал съдействие при разрешаването на възможни спорове.

Всякакви други искове срещу Pen-bg.com за компенсиране на щети, разваляне на договора за продажба, възстановяване на сумата на покупката или замяна на стоката или продукта са изключени и не подлежат на разглеждане.

СИГУРНОСТ

Личната информация, която подавате към сайта на Pen-bg.comwww.pen-bg.com е защитена при възможно най-високото технологично ниво на сигурност съществуващо в момента. Екипът на Pen-bg.comwww.pen-bg.com осигурява 24 часова поддръжка, 7 дни в седмицата на системното си оборудване.

Pen-bg.com счита за свое задължение да прилага незабавно всяка нова разработка, която би допринесла за по-нататъшното подобряване на цялостната система на сигурност на сайта.

Pen-bg.com – Ви гарантира, че Вашата лична информация подадена в процеса на покупката ще бъде надеждно защитена. По никакъв повод и под никакъв предлог ние няма да продадем или предоставим вашата лична информация на трета страна. Ние се задължаваме да използваме тази информация само в процеса на осъществяване и изпълнение на поръчката Ви, както и при нужда от помощ при бъдещи ваши поръчки. По подразбиране някои оторизирани трети страни, които участват в разплащанията, доставката и други дейности свързани с изпълненията на вашите поръчки имат достъп до части от нашата база данни, които са свързани с изпълнението на техните задължения.

ОТКАЗ ОТ ПРАВА

Стремежът на Pen-bg.com е да доставя на своите клиенти най-новите стоки и най-актуалната информация свързана с тях. Цялата информация свързана със стоките и услугите предлагани на този сайт се съгласува предварително с производителите и доставчиците на съответните стоки и услуги и се контролира ежедневно и независимо, както от тях така и от администраторите на сайта. Въпреки това информация свързана с характеристики на дадени стоки и услуги на този сайт може да съдържа известни неточности, правописни или типографски грешки както и остарели данни.

Pen-bg.com си запазва правото да променя или подменя всяка информация, материали, продукти или услуги описани в този сайт по всяко време и по всякакъв повод. Pen-bg.com не носи отговорност и няма да уважи искове основани на типографски или ценови грешки допуснати в този сайт.

Pen-bg.com си запазва правото да отказва поръчки по всяко време, включително поръчки, които съдържат неверни цени или невярно описание на продукта, поръчки за които Pen-bg.com има съмнения, че са в нарушение на действуващите закони и поръчки, които Pen-bg.com счита, че са в ущърб на неговите или на съдружниците му интереси. Pen-bg.com си запазва правото да ограничава доставката на броя на продуктите или броя на поръчките от едно лице извършени чрез този сайт.

ОТГОВОРНОСТИ

Всички стоки закупени от сайта на Pen-bg.com се изпращат по куриерски служби с които Pen-bg.com има сключени договори. За всяка загуба или нарушение целостта на стоката по време на доставката е отговорна единствено куриерската служба. С подписването на разписката за приемане на стоката Вие потвърждавате, че сте получили стоката във вид, количество и качество, което отговаря на поръчката Ви към Pen-bg.com.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Pen-bg.com приветства всякакви коментари относно Вашия опит при разглеждането и пазаруването от неговия сайт, както и Ваши предложения относно подобряването на съдържанието, конструкцията или други елементи на сайта. Всякакви коментари, идеи и предложения относно съдържанието, програмирането или каквото и да е, отнасящо се до този сайт ще бъдат считани като собственост на Pen-bg.com и Pen-bg.com ще има правото да използва, разпространява, да развива и продава такива идеи и предложения без изричното съгласие на техния автор - във всякакъв вид, форма и технология позната сега или в бъдеще и приносителят се отказва от всякакви искове за права върху тези идеи и предложения сега и за в бъдеще.

АВТОРСКИ ПРАВА

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Освен ако не е изрично упоменато, цялото съдържание на този сайт, включително текста, графиките, снимките и запазените знаци са собственост на Pen-bg.com, на доставчиците му или на производителите на съответните стоки и продукти и са защитени от международните закони за защита на авторските права.

 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Pen-bg.com се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Pen-bg.com на посочения адрес или e-mail за контакти.

Всички цени са крайни с ДДС
Pen-bg.com © 2019